Slogan/Om

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.

Kategorier

Classical, Jazz, klassisk musik

Frekvenser

Stockholm (Online);